T 0599 639244

Kwaliteit en certificering

Ondersteuning bij het implementeren van diverse erkenningsnormen

Meer ...

Marktverkenning en onderzoek

Ontwikkelingen en concurrentie in de markt

Meer ...

Administratie voor MKB en Zzp

Efficiënt inrichten van uw organisatie en administratie

Meer ...

Opzetten en vormgeven van interne bedrijfsscholen en zorgacademies, leveren van ELO’s

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Interne bedrijfsscholen en zorgacademies vormgeven en opzetten, leveren van ELO’sschool-250pics

Gedurende een intakegesprek voor een kwaliteitsslag komt het regelmatig voor dat niet alleen een nieuw systeem of een nieuwe norm geïmplementeerd dient te worden, ook wordt er wat van de werknemers verwacht. Dit kan een stuk kennisverbreding / verdieping zijn binnen hun functie, maar bewustwording van de nieuwe organisatiecultuur of het procesmatig (mee)denken van de werknemers, kunnen bijdragen aan de organisatorische veranderingen. 

Een dergelijke scholingsbehoefte kunnen onze adviseurs omzetten in een concreet opleidings- c.q. trainingsplan op maat gemaakt voor uw organisatie. Scholing kan bestaan uit losse trainingen op diverse vak- en functiegebieden, maar ook Mbo en Hbo (deel)opleidingen kunnen worden toegepast binnen uw organisatie. Afstemming met Crebo / Croho houdende instanties en de organisatie van een scholingstraject kan door één van onze adviseurs opgepakt worden. Onze kracht zit in het actief adviseren en ontzorgen van onze relaties zodat de scholing c.q. training op de juiste wijze wordt uitgevoerd binnen de bestaande bedrijfsvoering en –activiteiten.

Door de jaren heen hebben we veel ervaring opgedaan binnen de uitzendbranche en binnen de zorgsector en kunnen we ons daardoor goed inleven in hun bedrijfsspecifieke situaties en kenmerken. Tevens bieden we de mogelijkheid tot het leveren van elektronische leeromgevingen. Door middel van dit digitale systeem kan scholingsinformatie organisatie breed worden weggezet en kunnen uw werknemers dit portal gebruiken om hun studievoortgang te monitoren. Een dergelijk systeem is naar wens in te richten afhankelijk van uw eigen bedrijfsschool of zorgacademie.

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN? GEBRUIK DE GRATIS INTERNATIONAL BUSINESS VOUCHER!

Overweegt u om uw producten naar het buitenland te exporteren, maar twijfelt u over de kans van slagen?
MAAK GEBRUIK VAN DE GRATIS INTERNATIONAL BUSINESS VOUCHER! Lees hier meer over de gratis voucher.

Naar boven