T 0599 639244

Kwaliteits- en certificeringstrajectencertificering-250pics


Alle organisaties zijn in beweging. Bij de één draait het om een betere efficiëntie, bij de ander om een marktbenadering. Bij de ene is een certificeringstraject de aanleiding, voor de andere gaat het over een nieuwe juridische - of politieke regelgeving die ingevoerd moet worden.

Certificering borgt een constante toetsing welke zichtbaar maakt wat werkt en wat er niet werkt. Certificatie demonstreert ook de bereidheid van mensen en organisaties om hun eigen intenties en systemen serieus te nemen en erop aanspreekbaar te zijn, niet alleen op korte termijn maar ook voor langere termijn. AdviCo Advies kan u ondersteunen bij het implementeren van diverse erkenningsnormen. Wij certificeren niet zelf, maar begeleiden u tijdens het certificeringtraject.

Veelal fixeren de managers zich op de inhoud van de verandering, waardoor het belevingsproces dat mensen moeten doormaken over het hoofd gezien wordt. Juist dit aspect binnen het proces is bepalend voor de succes van de verandering en creëert meerwaarde binnen de organisatie. De kracht van een organisatie neemt toe als je mensen zelf verantwoordelijk maakt voor de verandering. Wij staan voor verandering van binnenuit, vanuit de mensen zelf. Gericht op versterking van aanwezige talenten en kwaliteiten, daarbij verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor het werk. Hierdoor raken werknemers verbonden en ontstaat er commitment vanuit de organisatie. AdviCo Advies kan u en uw werknemers ondersteunen in het begeleiden van een veranderingsproces.

Het uitvoeren van certificeringsaudits is in de regel voorbehouden aan certificerende instellingen die onder toezicht staan van de Raad van Accreditatie of een vergelijkbaar toezichthoudend orgaan. Tevens kunnen wij u begeleiden bij het onderhouden van deze systemen. Ons motto is "keep it short and simple".

Wij kunnen u begeleiden bij de implementatie van de volgende kwaliteitssystemen en certificatie normen. Staat uw norm er niet tussen en bent u wel geïnteresseerd in onze dienstverlening, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Naar boven