T 0599 639244

Energiemanagement systeem ISO 50001:2011

ISO 50001 is de internationale standaard voor energiemanagement voor industriële, commerciële en administratieve ondernemingen. Deze norm is geschikt voor diverse organisaties welke hun energieverbruik systematisch en op een pragmatische wijze willen managen. Bewustwording van de eigen CO² footprint en een bijdrage aan de Green Deal (werken aan een duurzame samenleving) kan worden gerealiseerd met de implementatie van deze norm.

Een aantal kenmerken van deze norm zijn:

 1. Een hoge compatibiliteitsgraad met bestaande managementsystemen ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001
 2. De implementatie van de Plan-Do-Act-Check cirkel van Deming
 3. Actief uitdragen van een CO² footprint en een kostenreductie op energie

Deze drie kenmerken leiden ertoe dat de ISO norm optimaal geïmplementeerd kan worden in de bestaande bedrijfsvoering. De norm ziet er schematisch als volgt uit:

praktijkcolum
BRON: Energiegids.nl, praktijkcolumn ISO 50001:2011

Aspecten van het Energie Management Systeem (EnMs)

 • Energiebeleidsverklaring
 • Energie manager
 • Energie monitoring
 • Trainingen met betrekking tot energie aspecten
 • Beschrijving en vastlegging van energieprocedures
 • Resultaten, statistieken en voortgang van bedrijfsactiviteiten gericht op energiemanagement
 • Opnemen van wet- en regelgeving omtrent energie management in het energiemanagement systeem
 • Opnemen van ‘best practices’ in energiemanagement systeem
 • Interne audits
 • Externe audits
 • Beschrijving van de resources
 • Personeel, competenties en capaciteiten
 • Waarborging van kennis binnen de organisatie
 • Communicatielijnen
 • Infrastructuur en directe omgeving organisatie
 • Meetinstrumenten en toepasbaarheid

Documentatie:

 • Wijze van vastlegging managementsysteem
 • Beheersing van documentatie.
 • Controle op afwijkingen in processen, van producten en/of diensten


BRON: ISO, ISO 50001:2011

Naar boven