T 0599 639244

VCA 2008/5.1 voor aannemers

VCA certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving (werkzaamheden in fabrieken, werkplaatsen en projectlocaties), zoals;

 • Werktuigbouwkundige activiteiten
 • Elektrotechniek en procesbesturing
 • Bouwkundige werkzaamheden
 • Civieltechnische activiteiten
 • Overige technische diensten zoals:
  • Isolatie
  • Steigerbouw
  • Industrieel reinigen
  • Stralen en conserveren
  • Verticaal transport
  • Etcetera

Inhoud VGM beheersingssysteem voor aannemers:

 1. VGM beleid en – organisatie, betrokkenheid van de directie
 2. VGM risicobeheer
 3. Opleiding, voorlichting en instructie
 4. VGM bewustzijn
 5. VGM projectplan
 6. Milieuzorg
 7. Voorbereiding op noodsituaties
 8. VGM inspecties
 9. Bedrijfsgezondheidszorg
 10. Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 11. Inkoop van diensten
 12. Melding, registratie en ongevallen en VGM incidenten

Bij de certificatie worden drie niveaus onderscheiden:

 1. VCA*: gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer
 2. VCA**: gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM structuur (o.a. VGM beleid, VGM organisatie en verbetermanagement)
 3. VCA Petrochemie: gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM structuur, alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie

BRON: VCA 2008/5.1, VGM checklist Aannemers

Naar boven