T 0599 639244

VCO 2007/02 voor opdrachtgevers.

Doel van de VCO is het voorkomen van ongevallen op de werkplek en het bevorderen van de VGM zorg voor de medewerkers van aannemers. De VCO structuur is afgestemd op het VCA beheersingssysteem zodat VCA gecertificeerde aannemers en opdrachtgevers optimaal kunnen samenwerken en daarmee de VGM zorg voor hun medewerkers kunnen waarborgen.

De VCO is bestemd voor 1) opdrachtgevers welke risicovolle werkzaamheden laten uitvoeren door VCA-gecertificeerde aannemers op de eigen vaste locatie (bouwplaats, fabrieksterrein) met eigen geldende regels en toezicht, en 2) voor opdrachtgevers die risicovolle werkzaamheden willen laten uitvoeren door VCA-gecertificeerde aannemers op tijdelijke of wisselende locaties. De VCO schept eisen en geeft invulling aan het leiderschap dat de opdrachtgever in deze situatie dient te tonen.

 

Inhoud VGM beheersingssysteem voor opdrachtgevers:

 1. Beleid en cultuur
 2. Organisatie en regelgeving
 3. Risico-inventarisatie en – evaluatie (RIE)
 4. Toegangsbeleid
 5. Voorlichting en instructie
 6. VGM communicatie en overleg
 7. Werkplek
 8. Inspecties en observaties
 9. Bedrijfsnoodplan
 10. Melding en onderzoek incidenten en ongevallen van derden
 11. Evaluatie van VGM prestaties
 12. Management en coördinatie van derden bij grote projecten en grote onderhoudswerken ter voorkoming van VGM incidenten


BRON: VCO 2007/02, VGM Checklist Opdrachtgevers

Naar boven