T 0599 639244

Werkwijze

Werkwijze

Zowel bottom-up als ook top-down

Organisatieverandering is succesvol als de verandering zowel bottom-up als top-down is doorgevoerd. Dit betekent dat we ruime aandacht besteden aan de uitgangspunten van u als opdrachtgever en de diverse perspectieven binnen en buiten uw organisatie van diverse stakeholders. Wij willen met u in dialoog om de ambities en wensen helder op het netvlies te krijgen en om deze vervolgens om te zetten in realistische doelstellingen om het proces te doorlopen.

top-down

 

Ambities

Door in te zoomen op uw ambities en wensen kunnen wij gedegen maatwerk bieden. Voor de voorbereiding, analyse en uitvoering hebben wij diverse hulpmiddelen, zoals modellen, stappenplannen en testen die wij afhankelijk van uw vraagstuk en situationeel zullen inzetten. Ons leidmotief hierbij is: niet het instrument of de aanpak, maar uw vraagstuk staat centraal en is bepalend.

Gefaseerd

Na zorgvuldige afstemming over de aanpak van onze diensten, gaan we gefaseerd aan de slag waarbij wij tussentijds afstemmen en evalueren en waar nodig gezamenlijk bijsturen richting het gewenste eindresultaat.

Ons team is multidisciplinair, resultaatgericht, ervaren, ‘breed en diep’ opgeleid.

Naar boven